Schunnigheden en -verleden verbonden door 17e eeuwse emblemen.

Veel van mijn schilderijen zijn voorzien van een Latijns motto en een, al dan niet door mij vertaalde, tekst. Zij zijn ontleend aan emblemenboeken en aan andere 17e eeuwse of klassieke bronnen.

 

Emblemen waren de memes van de 16e en 17e eeuw: Een symbolisch plaatje met een Latijns motto of een gedicht waarin de symboliek wordt uitgelegd. Zowel genre- als historieschilders ontleenden thema's aan emblemen. Specifiek in Nederland ontstond een emblemenliteratuur gewijd aan de liefde, met alle dubbelzinnigheden van dien.

 

Bij de selectie en vertaling van de teksten hanteer ik de eclectische benadering die ook in emblemenboeken te vinden is. Motto en tekst zijn vaak uit verschillende bronnen geplukt, waarbij de oorspronkelijke context niet erg van belang is. In het ideale geval levert het samenspel tussen plaatje en tekst niet één, maar diverse betekenissen op.