Waarom?

Het vrouwelijk naakt heeft in de Europese schilderkunst altijd een vrij vaste vorm gehad. Tot aan pakweg de 19e eeuw werd het verpakt in mythologische of verhalende scènes. Sindsdien wordt het vooral verpakt als modelstudie.


De fotografie kent een veel breder spectrum. Naast 'highbrow' fotografie, waarin het naakt vaak ook als 'studie' benaderd wordt is er zeer veel 'lowbrow' naakt. Bijvoorbeeld in reclame, modefotografie, erotica en porno. Soms is dat huisvlijt of confectie, maar er is ook hele mooie fotografie op dit gebied. En het internet stort dit allemaal over ons uit.


Mijn werk onderzoekt of een prikkelend plaatje ook schilderkunstige kwaliteiten kan hebben. Ik speel daartoe met scherpte, met atmosfeer en benadering. Het eindresultaat hoeft overigens niet erotisch te zijn. Ik hoop juist op een zekere spanning tussen inhoud en uitvoering.
 

Als geheel spreekt uit mijn werk wellicht een tamelijk monomane 'mannelijke blik'. Daaraan
is geen gebrek, zeker 
niet in de kunst. Ik ben
er niet op uit om dat te veranderen, maar
probeer binnen dat beperkte uitgangspunt werk
met voldoende eigen karakter te maken.